CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 29/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Pedagogia (2002) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
BASES METODOLŇGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA I 11151002
EDUCACIÓ PERMANENT 11151101
PROCESSOS PSICOLŇGICS BŔSICS 11151008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
BASES METODOLŇGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA II 11151003
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ 11151102
TECNOLOGIA EDUCATIVA 11151011
Anual
Troncals i obligatňries
HISTŇRIA DE L'EDUCACIÓ 11151005
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ 11151009
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 11151010
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 11151001
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I 11151006
TČCNIQUES DE RECOLLIDA I ANŔLISI DE DADES EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA 11151109
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS II 11151007
TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORŔNIES DE L'EDUCACIÓ 11151103
Anual
Troncals i obligatňries
DIDŔCTICA GENERAL 11151004
TEORIA DE L'EDUCACIÓ 11151012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
MČTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ 11151107
PRŔCTICUM I 11151013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIAGNŇSTIC EN EDUCACIÓ 11151105
EDUCACIÓ ESPECIAL 11151106
PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS 11151104
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
AVALUACIÓ DE PROGRAMES, CENTRES I PROFESSORS 11152017
ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ 11152015
EDUCACIÓ COMPARADA 11152016
FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN LA FUNCIÓ PEDAGŇGICA 11152018
POLÍTICA I LEGISLACIÓ EDUCATIVA 11152020
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DESENVOLUPAMENT DE COMPETČNCIES PROFESSIONALS 11152112
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DEL CURRÍCULUM 11152014
PEDAGOGIA SOCIAL 11152019
Cinquč curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM II 11152021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS EDUCATIVES 11152110
DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS PROFESSIONALS EN EDUCACIÓ 11152111
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 11152108
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ASSESSORAMENT I PLANS DE FORMACIÓ EN EMPRESES 11152223
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 11151218
HISTŇRIA DE LA PEDAGOGIA CATALANA 11151212
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ENTITATS CULTURALS 11151213
ORIENTACIÓ I TUTORIA EN EDUCACIÓ OBLIGATŇRIA 11152236
PROGRAMES I ACCIONS EN EDUCACIÓ ESPECIAL 11152232
RECURSOS TECNOLŇGICS PER A LA FORMACIÓ 11151219
RETŇRICA DE LA IMATGE I EDUCACIÓ 11151201
Segon quadrimestre
Optatives
ADAPTACIONS CURRICULARS 11152231
DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL DOCENT 11152240
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDŔCTICS 11151208
INTERVENCIÓ DIDŔCTICA EN EDUCACIÓ D'ADULTS 11151207
L'EMPRESA COM ESCENARI DE FORMACIÓ 11152221
MARC EPISTEMOLŇGIC DE L'EDUCACIÓ EN EL SEGLE XXI 11152228
PEDAGOGIA HOSPITALŔRIA 11151211
PROGRAMES I PROCESSOS EDUCATIUS PER A LA TERCERA EDAT 11151210
QUALITAT DE L'EDUCACIÓ 11152239