CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dret (2002) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET CONSTITUCIONAL I 15071006
DRET ROM 15071012
HISTRIA DEL DRET ESPANYOL 15071015
TEORIA DEL DRET 15071018
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CINCIA POLTICA 15071101
DRET CIVIL I 15071003
ECONOMIA POLTICA I HISENDA PBLICA I 15071013
ECONOMIA POLTICA I HISENDA PBLICA II 15071014
INTRODUCCI AL DRET PROCESSAL 15071017
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET ADMINISTRATIU I 15071001
DRET ADMINISTRATIU II 15071002
DRET CIVIL II 15071004
DRET INTERNACIONAL PBLIC 15071009
DRET PENAL I 15071010
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET CIVIL III 15071005
DRET CONSTITUCIONAL II 15071007
DRET CONSTITUCIONAL III 15071008
INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI 15071016
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET ADMINISTRATIU III 15071019
DRET CIVIL IV 15071021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET ADMINISTRATIU IV 15071020
DRET CIVIL V 15071022
DRET FINANCER I TRIBUTARI I 15071024
DRET PROCESSAL CIVIL 15071029
Anual
Troncals i obligatries
DRET MERCANTIL I 15071027
DRET PENAL II 15071011
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET FINANCER I TRIBUTARI II 15072025
DRET MERCANTIL II 15072028
DRET PROCESSAL PENAL 15072030
FILOSOFIA DEL DRET 15072032
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET ECLESISTIC DE L'ESTAT 15072023
Anual
Troncals i obligatries
DRET DEL TREBALL I LA SEGURETAT SOCIAL 15072031
DRET INTERNACIONAL PRIVAT 15072026
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
PRCTICUM I 15072033
PRCTICUM II 15072034
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PRCTICUM III 15072035
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ACCI EXTERIOR DE LA UNI EUROPEA 15073202
DRET DE LA NAVEGACI ARIA I MARTIMA 15072206
DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 15073234
DRET LOCAL 15073210
DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME 15073226
FONAMENTS DE DRET PBLIC AMBIENTAL 15073237
INTERVENCI ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 15072241
JUSTCIA CONSTITUCIONAL 15073214
LA PLANIFICACI TRIBUTRIA DE L'EMPRESA 15072228
LA TRIBUTACI AUTONMICA I LOCAL DE L'EMPRESA 15072229
LES GARANTIES DEL CRDIT 15073231
RGIM FINANCER I TRIBUTARI DE LES COMUNITATS AUTNOMES 15073219
RGIM JURDIC DE L'ORDENACI DEL TERRITORI I DRET URBANSTIC 15072240
Segon quadrimestre
Optatives
CONTRACTACI MERCANTIL 15072222
DRET AMBIENTAL COMPARAT 15073233
DRET COMUNITARI AMBIENTAL 15072232
DRET DE DANYS 15073223
DRET DEL COMER INTERNACIONAL 15072224
DRET DEL MERCAT DE VALORS 15072225
DRET PENAL AMBIENTAL 15073235
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 15073236
HISTRIA DEL DRET I LES INSTITUCIONS LOCALS 15073213
INTRODUCCI AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL 15072238
LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS 15072239
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA 15072230
L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT 15073227
MTODE JURDIC I CASUISME 15073216
NACIONALITAT I ESTRANGERIA 15072217
RAONAMENT I ARGUMENTACI JURDICA 15072218
SOCIOLOGIA DEL DRET 15073221