CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET MERCANTIL 16081005
INTRODUCCI A LA COMPTABILITAT 16081003
MATEMTIQUES EMPRESARIALS I 16081017
MICROECONOMIA I 16081012
ORGANITZACI I ADMINISTRACI D'EMPRESES I 16081015
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS 16081004
ESTADSTICA I 16081019
MACROECONOMIA I 16081013
MATEMTIQUES EMPRESARIALS II 16081018
ORGANITZACI I ADMINISTRACI D'EMPRESES II 16081016
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI DELS ESTATS FINANCERS 16081001
DIRECCI FINANCERA I 16081009
ESTADSTICA II 16081020
MATEMTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16081101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DIRECCI FINANCERA II 16081010
INTRODUCCI AL DRET LABORAL I FISCAL 16081006
INTRODUCCI AL MRQUETING 16081007
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL 16081011
FISCALITAT DE L'EMPRESA 16081102
TCNIQUES DE COMUNICACI COMERCIAL 16081008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT DE GESTI 16081002
INFORMTICA APLICADA A LA GESTI DE L'EMPRESA 16081014
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
AUDITORIA COMPTABLE 16081202
HISTRIA ECONMICA MUNDIAL 16081218
PRCTIQUES EMPRESARIALS I 16081222
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES 16081217
DISSENY ORGANITZATIU 16081213
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I 16081224
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16081208
PRCTIQUES EMPRESARIALS I 16081222