CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2011-12 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA 18061004
Anual
Troncals i obligatòries
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18061017
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
INFERMERIA COMUNITÀRIA I 18061005
INFERMERIA GERIÀTRICA 18061008
INFERMERIA MATERNOINFANTIL 18061009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
FARMACOLOGIA 18061018
INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I 18061012
PRÀCTICUM COMUNITARI 18061007
PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I 18061014
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA 18061001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA 18061101
PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II 18061015
Anual
Troncals i obligatòries
INFERMERIA COMUNITÀRIA II 18061006
INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II 18061013
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL 18061016
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS 18061216
CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS 18061219
DESIGUALTATS SOCIALS I SALUT 18061210
GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS 18061205
INFERMERIA INTERNACIONAL 18061202
LA INFÀNCIA AMB PROBLEMES ESPECIALS 18061218
PROGRAMES DE SALUT A ESCALA LOCAL 18061204
TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18061201
TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS 18061212