CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2011-12 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enologia (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPOSICI I EVOLUCI DEL VI 19042004
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI I CONTROL QUMIC ENOLGIC 19042005
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ECONOMIA I GESTI DE L'EMPRESA VITIVINCOLA 19042010
ENGINYERIA ENOLGICA 19042008
NORMATIVA I LEGISLACI VITIVINCOLA 19042011
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19042101
Anual
Troncals i obligatries
PRCTICUM 19042013
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CRIANA I ENVELLIMENT DE VINS 19042205
DESTILLATS I DERIVATS DE VINS 19042207
ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA 19042204
FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCI VITCOLA 19042203
Segon quadrimestre
Optatives
LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS 19042209