CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 27/09/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T??cnica Agr??cola esp. Ind??stries Agr??ries i Aliment??ries (1997) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
TREBALL DE FI DE CARRERA 19031105