CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T??cnica Agr??cola esp. Ind??stries Agr??ries i Aliment??ries (1997) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
TREBALL DE FI DE CARRERA 19031105
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
AUTOMATITZACI DE PROCESSOS 19031102
PROJECTES 19031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
FRED I CALOR INDUSTRIALS 19031104
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
PRCTIQUES EN EMPRESA 19031209
Primer quadrimestre
Optatives
CONSERVACI I DISTRIBUCI D'ALIMENTS 19031241
PRODUCTES QUMICS EN LA PRODUCCI I TRANSFORMACI DELS ALIMENTS 19031201