CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciències Empresarials (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET MERCANTIL 16051005
INTRODUCCI A LA COMPTABILITAT 16051003
MATEMTIQUES EMPRESARIALS I 16051017
MICROECONOMIA I 16051012
ORGANITZACI I ADMINISTRACI D'EMPRESES I 16051015
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS 16051004
ESTADSTICA I 16051019
MACROECONOMIA I 16051013
MATEMTIQUES EMPRESARIALS II 16051018
ORGANITZACI I ADMINISTRACI D'EMPRESES II 16051016
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI DELS ESTATS FINANCERS 16051001
DIRECCI FINANCERA I 16051009
ESTADSTICA II 16051020
MATEMTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16051101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DIRECCI FINANCERA II 16051010
INTRODUCCI AL DRET LABORAL I FISCAL 16051006
INTRODUCCI AL MRQUETING 16051007
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL 16051011
FISCALITAT DE L'EMPRESA 16051102
TCNIQUES DE COMUNICACI COMERCIAL 16051008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT DE GESTI 16051002
INFORMTICA APLICADA A LA GESTI DE L'EMPRESA 16051014
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DISSENY ORGANITZATIU 16051213
HISTRIA ECONMICA MUNDIAL 16051218
PLANIFICACI ECONMICA I FINANCERA 16051207
Segon quadrimestre
Optatives
AUDITORIA COMPTABLE 16051202
HISTRIA ECONMICA D'ESPANYA 16051219
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16051208