CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enolog??a (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
Troncals i obligatries
ENOLOGIA GENERAL 19042007
PRCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA 19042003
VITICULTURA 19042002
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
BIOLOGIA DE LA VINYA 19042001
BIOQUMICA I MICROBIOLOGIA ENOLGIQUES 19042006
COMPOSICI I EVOLUCI DEL VI 19042004
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI I CONTROL QUMIC ENOLGIC 19042005
CULTURA VITIVINCOLA 19042012
PRCTIQUES INTEGRADES ENOLGIQUES 19042009
Segon curs
Anual
Troncals i obligatries
PRCTICUM 19042013
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ECONOMIA I GESTI DE L'EMPRESA VITIVINCOLA 19042010
ENGINYERIA ENOLGICA 19042008
NORMATIVA I LEGISLACI VITIVINCOLA 19042011
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19042101
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ANLISI INSTRUMENTAL ENOLGICA 19042210
ANLISI SENSORIAL APROFUNDIDA 19042208
BIOTECNOLOGIA ENOLGICA 19042211
CRIANA I ENVELLIMENT DE VINS 19042205
DESTILLATS I DERIVATS DE VINS 19042207
ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA 19042204
FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCI VITCOLA 19042203
LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS 19042209
MICOLOGIA VITIVINCOLA 19042212
Segon quadrimestre
Optatives
DISSENY I PLANIFICACI PRODUCTIVA DE CELLERS 19042213