CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciencies Empresariales (2002) (Campus Terres de l'Ebre) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
INTRODUCCI A LA COMPTABILITAT 16081003
MATEMTIQUES EMPRESARIALS I 16081017
MICROECONOMIA I 16081012
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS 16081004
ESTADSTICA I 16081019
MACROECONOMIA I 16081013
MATEMTIQUES EMPRESARIALS II 16081018
ORGANITZACI I ADMINISTRACI D'EMPRESES II 16081016
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI DELS ESTATS FINANCERS 16081001
DIRECCI FINANCERA I 16081009
ESTADSTICA II 16081020
MATEMTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16081101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DIRECCI FINANCERA II 16081010
INTRODUCCI AL DRET LABORAL I FISCAL 16081006
INTRODUCCI AL MRQUETING 16081007
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL 16081011
FISCALITAT DE L'EMPRESA 16081102
TCNIQUES DE COMUNICACI COMERCIAL 16081008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPTABILITAT DE GESTI 16081002
INFORMTICA APLICADA A LA GESTI DE L'EMPRESA 16081014
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DISSENY ORGANITZATIU 16081213
HISTRIA ECONMICA MUNDIAL 16081218
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES 16081217
AUDITORIA COMPTABLE 16081202
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16081208