CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Administración y Dirección de Empresas (2002) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16042021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
POLÍTICA INDUSTRIAL 16042110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA 16042234
INSTRUMENTS FINANCERS 16042226
INVESTIGACIÓ DE MERCATS 16042218
Segon quadrimestre
Optatives
CREACIÓ D'EMPRESES 16042221
GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES 16042238