CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingenier??a T??cnica en Inform??tica de Gesti??n (1998) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE FI DE CARRERA 17071108
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LLENGUATGES DE PROGRAMACI 17071106
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
GRFICS PER COMPUTADORS 17071204
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 17071202
PROGRAMACI CONCURRENT 17071203
PROJECTES INFORMTICS 17071206
Segon quadrimestre
Optatives
ANGLS TCNIC I 17071218
GEOMETRIA COMPUTACIONAL 17071201