CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingenier??a T??cnica Industrial, especialidad en Mec??nica (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 20031016
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 20031019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 20031020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20031223
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 20031211