CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingenier��a T��cnica Industrial especialidad en Qu��mica Industrial (1993) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer quadrimestre
Optatives
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20021204