CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingenier??a Qu??mica (1993) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
QUMICA ORGNICA 20011003
Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
TERMODINMICA TCNICA II 20012104
Acta nica AN
Troncals i obligatries
LABORATORI D'ENGINYERIA QUMICA II 20012029
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
OPERACIONS DE SEPARACI 20012008
QUMICA INDUSTRIAL 20012006
REACTORS QUMICS 20012005
SIMULACI I OPTIMITZACI DE PROCESSOS QUMICS 20012031
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CONTROL I INSTRUMENTACI DE PROCESSOS QUMICS 20012009
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 20012030
Quart curs
Acta nica AN
Troncals i obligatries
LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACI 20012028
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTES 20012007
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DISSENY D'EQUIPS I INSTALLACIONS 20012026
ECONOMIA I ORGANITZACI INDUSTRIAL 20012027
Cinqu curs
Acta nica AN
Troncals i obligatries
LABORATORI D'INVESTIGACI 20012103
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
PRCTIQUES EN LA INDSTRIA 20012102
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 20012101
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ANLISI ENERGTICA DE PROCESSOS 20012202
CINCIA DELS MATERIALS 20012215
DISPERSI DE CONTAMINANTS 20012237
GESTI AMBIENTAL 20012240
MODELITZACI I COMPUTACI DE PROCESSOS INDUSTRIALS 20012224
PRINCIPIS DE SISTEMES POLIMRICS 20012211
PRODUCCI I GESTI DE L'ENERGIA 20012220
Segon quadrimestre
Optatives
ENGINYERIA DE LA REACCI CATALTICA 20012210
FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUMICA 20012219
MQUINES HIDRULIQUES 20012229
MECNICA DE FLUIDS II 20012212
PROCESSOS DE SEPARACI 20012221
RESISTNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS 20012201
TCNIQUES ESTADSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT 20012217
TRACTAMENT D'AIGES 20012239
TRACTAMENT DE LA CONTAMINACI ATMOSFRICA 20012238