CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 10/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (1998) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ESTRUCTURA DE DADES 17081007
MATEMTICA DISCRETA 17081008
SISTEMES I SENYALS 17081101
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI DE SISTEMES OPERATIUS 17081108
INTRODUCCI A LES BASES DE DADES 17081002
PERIFRICS 17081102
XARXES DE COMPUTADORS 17081001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
BASES DE DADES 17081110
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17081109
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 17081210
INTRODUCCI A LA ROBTICA 17081204
PROGRAMACI CONCURRENT 17081215
PROJECTES INFORMTICS 17081216
Segon quadrimestre
Optatives
ADMINISTRACI I GESTI DE XARXES DE COMPUTADORS 17081208
ANGLS TCNIC I 17081201
TRACTAMENT D'IMATGES 17081205