CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2009-10 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre ) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I 18061002
INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA 18061004
LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL 18061021
NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA 18061019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II 18061003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18061017
Anual
Troncals i obligatòries
FONAMENTS D'INFERMERIA 18061020
INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA 18061011
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
FARMACOLOGIA 18061018
INFERMERIA COMUNITÀRIA I 18061005
INFERMERIA GERIÀTRICA 18061008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
PRÀCTICUM COMUNITARI 18061007
PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I 18061014
Anual
Troncals i obligatòries
INFERMERIA MATERNOINFANTIL 18061009
INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I 18061012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA 18061001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA 18061101
PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II 18061015
Anual
Troncals i obligatòries
INFERMERIA COMUNITÀRIA II 18061006
INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II 18061013
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL 18061016
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS 18061216
ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA 18061209
COMUNICACIÓ EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18061208
CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS 18061219
TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18061201
Segon quadrimestre
Optatives
FONAMENTS DE CERCA D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA 18061220
GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS 18061205
INFERMERIA INTERNACIONAL 18061202