CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T??cnica en Inform??tica de Sistemes (1998) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
Troncals i obligatries
LGEBRA LINEAL 17081012
ANLISI MATEMTICA 17081112
PROGRAMACI I 17081013
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPUTADORS 17081010
INTRODUCCI AL CIRCUITS ELCTRNICS 17081009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I 17081011
SISTEMES DIGITALS 17081111
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ESTADSTICA I 17081005
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II 17081103
INTRODUCCI ALS SISTEMES OPERATIUS 17081003
LLENGUATGES, GRAMTIQUES I AUTMATES 17081004
PROGRAMACI II 17081104
SISTEMES AMB MICROPROCESSADORS 17081105
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ESTADSTICA II 17081107
ESTRUCTURA DE DADES 17081007
MATEMTICA DISCRETA 17081008
MODELS ABSTRACTES DE CLCUL 17081006
SISTEMES I SENYALS 17081101
SISTEMES OPERATIUS 17081106
Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17081109
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI DE SISTEMES OPERATIUS 17081108
INTRODUCCI A LES BASES DE DADES 17081002
PERIFRICS 17081102
XARXES DE COMPUTADORS 17081001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
BASES DE DADES 17081110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTRODUCCI A LA ROBTICA 17081204
PROGRAMACI CONCURRENT 17081215
Segon quadrimestre
Optatives
ADMINISTRACI I GESTI DE XARXES DE COMPUTADORS 17081208
ANGLS TCNIC I 17081201
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 17081210
GEOMETRIA COMPUTACIONAL 17081206
MICROCOMPUTADORS 17081209
PROJECTES INFORMTICS 17081216
TRACTAMENT D'IMATGES 17081205