CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T??cnica Industrial, especialitat en Mec??nica (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Acta nica 1Q
Troncals i obligatries
LABORATORI DE TECNOLOGIA MECNICA 20031104
Acta nica 2Q
Troncals i obligatries
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031107
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES II 20031011
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031015
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 20031016
DISSENY DE MQUINES 20031018
OFICINA TCNICA 20031017
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 20031019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 20031020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR 20031218
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20031223
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 20031211
Segon quadrimestre
Optatives
DISSENY DE GRUPS MECNICS 20031203
ESTRUCTURES METLLIQUES I DE FORMIG 20031213
MANTENIMENT INDUSTRIAL 20031224
PRCTIQUES A LA INDSTRIA 20031219
PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSI 20031206
TRIBOLOGIA I LUBRICACI 20031221