CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T��cnica Industrial, especialitat en Mec��nica (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
FONAMENTS DE CINCIA DE MATERIALS 20031003
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA I 20031007
MTODES ESTADSTICS DE L'ENGINYERIA 20031006
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA TRMICA 20031009
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA II 20031008
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES I 20031010
MTODES NUMRICS 20031102
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA FLUDOMECNICA 20031012
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES II 20031011
REFRIGERACI I CLIMATITZACI 20031103
TECNOLOGIA MECNICA 20031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031015
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELCTRICA 20031014
HIDRULICA 20031106
Acta nica 1Q
Troncals i obligatries
LABORATORI DE MQUINES I MECANISMES 20031105
LABORATORI DE TECNOLOGIA MECNICA 20031104
Acta nica 2Q
Troncals i obligatries
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031107
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 20031016
DISSENY DE MQUINES 20031018
OFICINA TCNICA 20031017
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 20031019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 20031020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR 20031218
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20031223
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 20031211
Segon quadrimestre
Optatives
DISSENY DE GRUPS MECNICS 20031203
ESTRUCTURES METLLIQUES I DE FORMIG 20031213
MANTENIMENT INDUSTRIAL 20031224
PRCTIQUES A LA INDSTRIA 20031219
PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSI 20031206
TRIBOLOGIA I LUBRICACI 20031221