CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria T��cnica Industrial especialitat en Qu��mica Industrial (1993) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer quadrimestre
Optatives
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20021204