CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 10/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
INFORMTICA INDUSTRIAL II 17091011
OFICINA TCNICA 17091019
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17091020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTRODUCCI A LA ROBTICA 17091212
Segon quadrimestre
Optatives
DISSENY DE CIRCUITS ELECTRNICS EN SUPORT PCB 17091211
ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRNICS 17091207
SISTEMES ELECTRNICS AMB MICROCONTROLADOR 17091210
Anual
Optatives
PRCTIQUES EN LA INDSTRIA III 17091205