CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
PERIFRICS 17081102
XARXES DE COMPUTADORS 17081001
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17081109
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 17081210
Segon quadrimestre
Optatives
ANGLS TCNIC I 17081201