CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Artificial Intelligence (2006) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES I 175171101
COMERÇ ELECTRÒNIC 175171113
COMPILADORS I 175171105
DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES 175171102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 175171103
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 175171106
SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL 175171109
XARXES DE COMPUTADORS I 175171104
Segon quadrimestre
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES II 175171107
COMPILADORS II 175171111
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 175171108
XARXES DE COMPUTADORS II 175171110
Acta única AN
Obligatòries
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA 175171112
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
TREBALL DE FI DE MÀSTER: TESI DE MÀSTER 175171114
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 175171205
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT 175171202
ROBÒTICA INDUSTRIAL 175171206
SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES 175171207
SISTEMES DISTRIBUÏTS 175171208
VISIÓ ARTIFICIAL 175171201
Segon quadrimestre
Optatives
ROBÒTICA COOPERATIVA 175171203
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI 175171204
Acta única AN
Optatives
SEMINARI D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 175171223
SOFT COMPUTING 175171216