CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2021-22 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Electric Vehicle Technologies (2018) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica 1Q
Obligatries
ARQUITECTURA ELCTRICA DEL VEHICLE 17695101
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE PER A L'AUTOMBIL 17695102
DISSENY DE SISTEMES DIGITALS AMB FPGA 17695103
ELECTRNICA D'ALTA FREQNCIA I COMUNICACIONS 17695104
EMMAGATZEMATGE I CONVERSI D'ENERGIA 17695105
GENERACI D'ENERGIA ELCTRICA 17695106
METODOLOGIES DE DESENVOLUPAMENT EN AUTOMOCI 17695107
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17695108
MODELATGE I CONTROL DE MOTORS 17695109
Acta nica 2Q
Obligatries
INNOVACI EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 17695110
LABORATORI DE SISTEMES ENCASTATS I COMUNICACIONS 17695112
LABORATORI D'ELECTRNICA DE POTNCIA 17695111
Segon quadrimestre
PRCTIQUES EXTERNES 17695401
TREBALL DE FI DE MSTER 17695301