CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer Security Engineering and Artificial Intelligence (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Segon quadrimestre
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17685301
Acta única 1Q
Obligatòries
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 17685106
CRIPTOGRAFIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 17685101
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17685103
INFORMÀTICA FORENSE 17685102
SISTEMES MULTIAGENT 17685104
VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS 17685105
Optatives
ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS 17685201
PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT 17685204
Acta única 2Q
Obligatòries
PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA 17685107
SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI 17685108
Optatives
INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 17685203
SEGURETAT MULTIMÈDIA 17685207
SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ 17685206
XARXES COMPLEXES 17685208