CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2021-22 | 27/09/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer Security Engineering and Artificial Intelligence (2016) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Segon quadrimestre
TREBALL DE FI DE MSTER 17685301
Acta nica 1Q
Obligatries
COMPUTACI NEURONAL I EVOLUTIVA 17685106
CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACI 17685101
IDENTIFICACI BIOMTRICA 17685103
INFORMTICA FORENSE 17685102
SISTEMES MULTIAGENT 17685104
VISI ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS 17685105
Optatives
ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUTS 17685201
PLANIFICACI I RAONAMENT APROXIMAT 17685204
Acta nica 2Q
Obligatries
PROTECCI DE LA PRIVADESA 17685107
SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI 17685108
Optatives
INVESTIGACI I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 17685203
REPRESENTACI I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT 17685205
SEGURETAT MULTIMDIA 17685207
SISTEMES DE VISUALITZACI I INTERACCI 17685206
XARXES COMPLEXES 17685208