CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engineering and Technology of Electronic Systems (2014) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica 1Q
Obligatries
CONTROL DIGITAL 17675105
DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRNICS I NANOELECTRNICS 17675102
INNOVACI I ENGINYERIA 17675106
PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS 17675101
SISTEMES DIGITALS AVANATS 17675103
SISTEMES ELECTRNICS EN COMUNICACIONS 17675104
Acta nica 2Q
Obligatries
LABORATORI INTEGRADOR 17675107
TREBALL DE FI DE MSTER 17675301
Assignatures sense curs definit
Acta nica 1Q
Optatives
MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS 17675210
MODELATGE I CONTROL DE MQUINES ELCTRIQUES 17675201
NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRNICA 17675208
RADIOIDENTIFICACI I SENSORS SENSE FIL 17675205
Acta nica 2Q
Optatives
ARQUITECTURA ELCTRICA DE SISTEMES DE GESTI D'ENERGIA 17675204
CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS 17675203
DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQNCIA AMB EINES CAD 17675206
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17675202