CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer Engineering: Computer Security and Intelligent Systems (2013) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 17665103
ARQUITECTURES D'ALTES PRESTACIONS 17665102
INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 17665101
MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA 17665105
SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ 17665104
Acta única 2Q
Obligatòries
ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS 17665107
CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 17665108
GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS 17665106
Segon curs
Acta única 1Q
Obligatòries
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS 17665109
Acta única AN
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17665301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
INFORMÀTICA FORENSE 17665207
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT 17665208
PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT 17665204
REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT 17665203
SEGURETAT MULTIMÈDIA 17665211
VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS 17665209
Acta única 2Q
Optatives
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 17665201
COMPUTACIÓ UBIQUA 17665212
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17665205
PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA 17665206
SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI 17665210
XARXES COMPLEXES 17665202
Acta única AN
Optatives
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17665501