CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 21/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer security and intelligent systems (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 17615101
ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 17615105
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 17615118
CRIPTOLOGIA 17615109
ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 17615102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 17615106
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17615121
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 17615104
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA 17615124
ROBÒTICA COOPERATIVA 17615117
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17615120
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ 17615119
SISTEMES INFORMÀTICS 1 17615112
SISTEMES MULTI-AGENT 17615116
XARXES DE COMPUTADORS 1 17615103
XARXES DE COMPUTADORS 2 17615107
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
COMERÇ ELECTRÒNIC 17615123
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 17615108
PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT 17615122
ROBÒTICA INDUSTRIAL 17615113
SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES 17615110
SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 17615111
VISIÓ ARTIFICIAL 17615114
XARXES P2P 17615115
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17615301