CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer Science Engineering and Security (2007) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES I 175112101
ARQUITECTURES PARAL·LELES II 175112105
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 175112118
CRIPTOLOGIA 175112109
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI I 175112102
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI II 175112106
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 175112121
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 175112104
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA 175112125
ROBÒTICA COOPERATIVA 175112117
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 175112120
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ 175112119
SISTEMES INFORMÀTICS I 175112112
SISTEMES MULTIAGENT 175112116
XARXES DE COMPUTADORS I 175112103
XARXES DE COMPUTADORS II 175112107
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
COMERÇ ELECTRÒNIC 175112123
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 175112108
PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT 175112122
ROBÒTICA INDUSTRIAL 175112113
SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES 175112110
SISTEMES DISTRIBUÏTS I 175112111
TREBALL DE FI DE MÀSTER 175112124
VISIÓ ARTIFICIAL 175112114
XARXES P2P 175112115
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 175112201