CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MSTER 20705301
Convocatria nica AN sense addicional
Optatives
PROCESSOS EN SALA BLANCA 20705207
Acta nica 1Q
Optatives
FENMENS DE TRANSPORT AVANATS 20705222
TERMODINMICA AVANADA I SIMULACI MOLECULAR 20705203
Acta nica 2Q
Optatives
ENGINYERIA DE REACTORS 20705223
PROCESSOS DE SEPARACI AVANATS 20705224
Acta nica AN
Obligatries
CINCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 20705102
DISSENY DE PRODUCTE I PROCS 20705101
ELABORACI, PLANIFICACI I GESTI DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT 20705104
NANOCINCIA I NANOTECNOLOGIA 20705103
SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS 20705105
Optatives
INTRODUCCI A LA QUMICA COMPUTACIONAL 20705204
INTRODUCCI A LES TCNIQUES DE CARACTERIZACI 20705208
MATERIALS POLIMRICS NANOESTRUCTURATS 20705216
NANOBIOTECNOLOGIA 20705218
NANOCATLISI 20705217
NANOFABRICACI I NANOPROCESSAT 20705206
QUMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR 20705201
SUPERFCIES I NANOESTRUCTURACI 20705214