CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
CINCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 20705102
DISSENY DE PRODUCTE I PROCS 20705101
ELABORACI, PLANIFICACI I GESTI DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT 20705104
NANOCINCIA I NANOTECNOLOGIA 20705103
SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS 20705105
TREBALL DE FI DE MSTER 20705301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
DISSENY EXPERIMENTAL 20705209
EINES PER AL DISSENY I PRODUCCI SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS 20705211
INTRODUCCI A LA QUMICA COMPUTACIONAL 20705204
INTRODUCCI A LES TCNIQUES DE CARACTERIZACI 20705208
MATERIALS POLIMRICS NANOESTRUCTURATS 20705216
MATERIALS: SIMETRIA I PROPIETATS 20705215
NANOBIOTECNOLOGIA 20705218
NANOCATLISI 20705217
NANOFABRICACI I NANOPROCESSAT 20705206
NANOSENSORS 20705205
PROCESSOS EN SALA BLANCA 20705207
QUMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR 20705201
QUIMIOINFORMTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICI 20705221
SUPERFCIES I NANOESTRUCTURACI 20705214
TECNOLOGIA DE MEMBRANES I MICROCPSULES 20705212
TERMODINMICA AVANADA I SIMULACI MOLECULAR 20705203