CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Chemical Engineering (2013) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica 1Q
Obligatries
DIRECCI I GESTI D'EMPRESES 20695108
DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 20695105
FENMENS DE TRANSPORT AVANATS 20695101
LIDERATGE INDUSTRIAL 20695110
TERMODINMICA AVANADA I SIMULACI MOLECULAR 20695102
Optatives
MATERIALS I NANOESTRUCTURES 20695202
POLMERS 20695201
Acta nica 2Q
Obligatries
AUDITORIA I CERTIFICACI INDUSTRIAL 20695109
CONTROL AVANAT 20695107
DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II 20695106
ENGINYERIA DE REACTORS 20695104
GESTI DEL CANVI 20695111
PROCESSOS DE SEPARACI AVANATS 20695103
Optatives
BIOMATERIALS 20695203
TECNOLOGIES ENERGTIQUES EMERGENTS 20695206
Acta nica AN
Optatives
NANOBIOTECNOLOGIA 20695207
SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS 20695208
Segon curs
Primer quadrimestre
PRCTIQUES EXTERNES 20695401
TREBALL DE FI DE MSTER 20695301