CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2011-12 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Air-Conditioning Technologies and Energy Efficiency in Buildings (2010) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 20655301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
CLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACI SOLAR 20655210
CLCUL I DISSENY DE SITEMES DE CLIMATITZACI 20655205
CERTIFICACI ENERGTICA D'EDIFICIS 20655222
EFICINCIA ENERGTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS 20655223
FONAMENTS DE REFRIGERACI PER ABSORCI 20655211
INTRODUCCI A LA CLIMATITZACI 20655203
NECESSITATS ENERGTIQUES I SIMULACI D'INSTAL.LACIONS D'EDIFICIS 20655214
SIMULACI ENERGTICA D'EDIFICIS AMB "ENERGY PLUS " 20655217
SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCI DE FRED I CALOR EN EDIFICIS 20655215
SISTEMES DE CLIMATITZACI I ESTALVI ENERGTIC 20655207
TECNOLOGIES DE PRODUCCI DE FRED I CALOR 20655204