CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Occupational Risk Prevention(2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MSTER 20605112
Convocatria nica AN sense addicional
PRCTIQUES EXTERNES 20605401
Acta nica 1Q
Obligatries
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 20605101
GESTI, FORMACI I INFORMACI APLICADES A LA PREVENCI 20605105
HIGIENE INDUSTRIAL 20605103
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCI 20605104
SEGURETAT EN EL TREBALL 20605102
Acta nica 2Q
Obligatries
ESPECIALITZACI EN ERGONOMIA 20605108
ESPECIALITZACI EN HIGIENE INDUSTRIAL 20605107
ESPECIALITZACI EN PSICOSOCIOLOGIA 20605109
ESPECIALITZACI EN SEGURETAT EN EL TREBALL 20605106