CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 29/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Euro-Mediterranean Relations (2011) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
ANLISI I GESTI DE CONFLICTES: XIPRE, ISRAEL-PALESTINA, LBAN-ISRAEL, SAHARA OCCIDENTAL 12755108
BASES CULTURALS, POLTIQUES I RELIGIOSES DEL MEDITERRANI 12755101
COMUNICACIONS MULTIDISCIPLINRIES 12755110
DESENVOLUPAMENT TURSTIC I GESTI COSTERA 12755112
DIPLOMCIA EN L'REA MEDITERRNIA 12755107
DRETS FONAMENTALS EN SOCIETATS MULTICULTURALS 12755109
FORMULACI I EXECUCI DE PROJECTES EUROPEUS AL MEDITERRANI 12755104
GEOPOLTICA ACTUAL: TURQUIA I LA UE 12755106
GEOPOLTICA DEL MEDITERRANI EN ELS SEGLES XX I XXI 12755102
GESTI DELS PROCESSOS DE MOBILITAT HUMANA AL MEDITERRANI 12755113
ORIENT MITJ / MN RAB 12755114
POLTICA DE CREACI I GESTI D'ONG'S A NIVELL REGIONAL MEDITERRANI 12755105
RELACIONS EUROMED: INSTITUCIONS I DIMENSIONS SOCIOPOLTIQUES 12755111
SOCIETAT CIVIL EN EL MN RAB 12755103