CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Politi., Institu. and Corporat. Comm. in environ. of crisis and risk (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC 12725102
COMUNICACIÓ DE RISC: CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT 12725106
COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI 12725105
CONSTRUCCIÓ DE DISCURSOS PERSUASIUS 12725104
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA 12725112
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ 12725103
FORMES I CONDICIONS DE LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 12725111
HABILITATS DE DIRECCIÓ I COMUNICACIÓ 12725109
IMPACTE I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ A LA XARXA 12725101
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12725114
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 12725107
PERSPECTIVES D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12725113
PRÀCTIQUES EXTERNES 12725115
TÈCNIQUES AVANÇADES DE COMUNICACIÓ POLÍTICA, INSTITUCIONAL I CORPORATIVA 12725108
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ POLÍTICA, INSTITUCIONAL I CORPORATIVA 12725110
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12725301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I GESTIÓ DE LA VIOLÈNCIA SOCIAL 12725204
COMUNICACIÓ TURÍSTICA I CITYBRANDING 12725201