CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2021-22 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Fermented Beverages (2014) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Anual
PRCTIQUES EXTERNES 19625401
TREBALL FI DE MSTER 19625301
Acta nica 1Q
Obligatries
BEGUDES FERMENTADES 19625101
PREPARACI I PRESENTACI DE PROJECTES 19625104
QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES 19625103
SEGURETAT ALIMENTRIA 19625102
Optatives
ANLISI ENOLGICA AVANADA I SENSOMETRIA 19625202
AVENOS CIENTFICS EN LLEVATS VNICS 19625204
BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLGIC DEL VI 19625206
EL SECTOR CERVESER 19625216
MACROMOLCULAS DEL RAM I EL VI 19625203
NOUS REPTES A LA FERMENTACI MALOLCTICA 19625205
LTIMS AVENOS EN ELABORACI DE VINAGRES I DESTIL.LATS 19625207
Acta nica 2Q
Obligatries
TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS EN L'ELABORACI DE BEGUDES FERMENTADES 19625106
Optatives
ALTRES MICROORGANISMES D'INTERS EN ENOLOGIA I VITICULTURA 19625209
ANLISI SENSORIAL DE CERVESA 19625220
MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT 19625217
MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA 19625219
Acta nica AN
Optatives
TECNOLOGIA CERVESERA 19625218