CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Fermented Beverages (2014) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Convocatria nica AN sense addicional
TREBALL FI DE MSTER 19625301
Acta nica AN
Optatives
TECNOLOGIA CERVESERA 19625218
Acta nica 1Q
Obligatries
AVALUACI DE SOSTENIBILITAT: ANLISI DEL CICLE DE VIDA 19625105
BEGUDES FERMENTADES 19625101
PREPARACI I PRESENTACI DE PROJECTES 19625104
QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES 19625103
SEGURETAT ALIMENTRIA 19625102
Optatives
ANLISI ENOLGICA AVANADA I SENSOMETRIA 19625202
AVENOS CIENTFICS EN LLEVATS VNICS 19625204
BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLGIC DEL VI 19625206
EL SECTOR CERVESER 19625216
MACROMOLCULAS DEL RAM I EL VI 19625203
NOUS REPTES A LA FERMENTACI MALOLCTICA 19625205
LTIMS AVENOS EN ELABORACI DE VINAGRES I DESTIL.LATS 19625207
Acta nica 2Q
Optatives
ALTRES MICROORGANISMES D'INTERS EN ENOLOGIA I VITICULTURA 19625209
ANLISI SENSORIAL DE CERVESA 19625220
COMUNICACI CIENTFICA 19625201
INNOVACI EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS 19625208
MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT 19625217
MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA 19625219
PRCTIQUES EXTERNES 19625401