CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigation in Nursing Science (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL FI DE MÀSTER 18615301
Convocatòries J - JU -S
Obligatòries
CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT 18615104
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18615106
INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE 18615107
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA 18615101
INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 18615102
METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT 18615113
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA 18615105
TEORIES I MODELS D'INFERMERIA 18615103
Optatives
Acta única 1Q
Obligatòries
BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES 18615108
DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS 18615111
INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 18615112
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 18615109
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT 18615110
Optatives
Assignatures sense curs definit
Convocatòries J - JU -S
Optatives
ECONOMIA DE LA SALUT 18615206
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18615210
ÈTICA DELS CUIDATGES 18615205
GESTIÓ I CANVI 18615204
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 18615201
TÈCNIQUES D'ASSESORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA 18615211
Acta única 1Q
Optatives
INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 18615203