CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2016-17 | 16/04/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigation in Nursing Science (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES 18615108
DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS 18615111
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 18615109
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT 18615110
Optatives
INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 18615203
Acta única 2Q
Obligatòries
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18615106
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA 18615105
Optatives
ÈTICA DELS CUIDATGES 18615205
GESTIÓ I CANVI 18615204
METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT 18615202
Acta única AN
Obligatòries
CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT 18615104
INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE 18615107
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA 18615101
INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 18615102
TEORIES I MODELS D'INFERMERIA 18615103
TREBALL FI DE MÀSTER 18615301