CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigation in Nursing Science (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES 18615108
DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS 18615111
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 18615109
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT 18615110
Acta única 2Q
Obligatòries
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18615106
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA 18615105
Acta única AN
Obligatòries
CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT 18615104
INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE 18615107
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA 18615101
INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 18615102
TEORIES I MODELS D'INFERMERIA 18615103
TREBALL FI DE MÀSTER 18615301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 18615203
Acta única 2Q
Optatives
ECONOMIA DE LA SALUT 18615206
GESTIÓ I CANVI 18615204
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 18615201
METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT 18615202