CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigation in Nursing Science (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES 18615108
CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT 18615104
DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS 18615111
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18615106
INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE 18615107
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 18615109
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT 18615110
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA 18615101
INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 18615102
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA 18615105
TEORIES I MODELS D'INFERMERIA 18615103
TREBALL FI DE MÀSTER 18615301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ECONOMIA DE LA SALUT 18615206
ÈTICA DELS CUIDATGES 18615205
GESTIÓ I CANVI 18615204
INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 18615203
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 18615201
LECTURA CRÍTICA I DOCUMENTACIÓ 18615209
METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT 18615202