CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 11/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Organisation (2006) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 165091149
AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 165091131
COMPTABILITAT PÚBLICA 165091135
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I 165091133
DRET LOCAL I 165091132
ECONOMETRIA AVANÇADA 165091147
ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA 165091146
GESTIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES 165091134
MECANISMES DE DECISIÓ 165091148
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ 165091128
SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 165091151
SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA 165091150
TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES 165091129
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC 165091130
TREBALL DE FI DE MÀSTER 165091136
TREBALL DE FI DE MÀSTER 165091152
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS 165091225
ECONOMIA DELS RECURSOS HUMANS 165091234
ECONOMIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA 165091233
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 165091226
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 165091230
LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL 165091231
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA 165091224
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 165091235