CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 12/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Organisation (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 16605112
AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 16605104
COMPTABILITAT PÚBLICA 16605108
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I 16605106
DRET LOCAL I 16605105
ECONOMETRIA AVANÇADA 16605110
ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA 16605109
GESTIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES 16605107
MECANISMES DE DECISIÓ 16605111
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ 16605101
SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 16605114
SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA 16605113
TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES 16605102
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC 16605103
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16605301
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16605302
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS 16605212
ECONOMIA DELS RECURSOS HUMANS 16605205
ECONOMIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA 16605204
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 16605213
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 16605201
LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL 16605202
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA 16605211