CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Professional English-Spanish Translation (2015) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Segon quadrimestre
PRCTIQUES EXTERNES 12845401
TREBALL DE FI DE MSTER 12845301
Acta nica 1Q
Obligatries
EINES PER A LA SUBTITULACI 12845106
EINES PER A LA TRADUCCI ESPECIALITZADA 12845105
ESTRATGIES DE TRADUCCI I RESOLUCI DE PROBLEMES (ANGLS-ESPANYOL) 12845103
ESTRATGIES DE TRADUCCI I RESOLUCI DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLS) 12845104
LA GESTI DEL NEGOCI 12845102
L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCI 12845101
Optatives
TRADUCCI JURDICA I ECONMICA 12845202
TRADUCCI LITERRIA ANGLS-ESPANYOL 12845203
Acta nica 2Q
Obligatries
REVISI, EDICI I POSTEDICI DE TEXTOS TRADUTS (ANGLS-ESPANYOL) 12845107
REVISI, EDICI I POSTEDICI DE TEXTOS TRADUTS (ESPANYOL-ANGLS) 12845108