CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Joventut i Societat (2008) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
JOVENTUT, CONSUMS I RISCOS 125223105
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA 125223206
IMAGINARIS I REPRESENTACIONS A LES SOCIETATS URBANES 125223217
INTRODUCCIÓ ALS MOVIMENTS SOCIALS 125223208
MULTICULTURALISME I CIUTADANIA A LES SOCIETATS CONTEMPORÀNIES 125223209
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL I: EXCLUSIÓ SOCIAL 125223210
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR SOCIAL II: DISPOSITIUS ASSISTENCIALS 125223211
SEXE, GÈNERE I AMOR 125223212