CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 26/05/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Migracions i Mediació Social (2007) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ECONOMIA DE LES MIGRACIONS 125221102
HISTÒRIA DE LES MIGRACIONS 125221101
MARC JURÍDIC DE LES MIGRACIONS 125221103
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 125221111
MIGRACIONS I CREACIÓ D'ESPAIS MULTICULTURALS 125221105
MOBILITAT GEOGRÀFICA I MIGRACIONS 125221106
POLÍTIQUES SOCIALS I ESTRUCTURES D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 125221104
PRÀCTIQUES: ESTUDI DELS CASOS 125221110
TÈCNIQUES QUALITATIVES 125221108
TÈCNIQUES QUANTITATIVES 125221107
TEORIA DEL CONFLICTE 125221109
Optatives
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
SEMINARI DE DISSENYS DE RECERCA 125221113
SEMINARI DE RECERCA 125221116
SEMINARI D'INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES 125221112
SEMINARI D'ORIENTACIÓ I SEGUIMENT 125221114
TREBALL DE FI DE MÀSTER 125221115
TREBALL DE FI DE MÀSTER 125221117
Optatives
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ABORDATGE COMUNITARI DE LES MIGRACIONS 125221213
DRETS HUMANS, CIUTADANIA EUROPEA I IMMIGRACIÓ 125221206
DRETS I DEURES DELS IMMIGRANTS A ESPANYA 125221207
ECONOMIA POLÍTICA DEL TRANSNACIONALISME 125221210
EL RÈGIM SOCIOLABORAL DEL TREBALLADOR ESTRANGER 125221216
ELS INTERVENTORS SOCIALS: REFORMULACIONS DELS MODELS D'ACTUACIÓ 125221214
ESPAIS RURALS I IMMIGRACIÓ 125221212
ESTRANGERIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 125221215
FAMÍLIA I XARXA SOCIAL EN ELS FLUXOS MIGRATORIS 125221209
HÀBITAT URBÀ I IMMIGRACIÓ 125221218
LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL 125221201
NEGOCIACIÓ I DISSENY DE PROJECTES DE PROXIMITAT 125221204
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 125221221
PERSONA I FAMÍLIA: RÈGIM JURÍDIC PRIVAT EN CONTEXTOS MIGRATORIS 125221220