CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
GEOLOGIA DEL QUATERNARI 12785102
INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 12785101
MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 12785106
PALEOECOLOGIA HUMANA 12785107
PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 12785105
PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 12785103
PREHISTÒRIA D'EUROPA 12785104
Segon curs
Convocatòria única AN sense addicional
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12785301
Acta única AN
Obligatòries
ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER 12785110
EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 12785108
EVOLUCIÓ HUMANA 12785109
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA 12785214
ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ 12785209
ARQUEOLOGIA ESPACIAL 12785207
ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 12785210
CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 12785203
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12785216
ETNOARQUEOLOGIA 12785201
PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ 12785217
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 12785205
RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL 12785202
SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12785208
TECNOLOGIA LÍTICA 12785211
ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA 12785212